O projekcie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu:

„Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie
i dostęp do informacji medycznej w powiązanych podmiotach”

Opis projektu


Projekt zakłada opracowanie zaawansowanego systemu informatycznego B2B umożliwiającego rozwój współpracy biznesowej pomiędzy Centrum Medycznym „ZDROWIE” a partnerami biznesowymi w oparciu o innowacyjny system informatyczny obejmujący bazę danych i portal internetowy wraz z aplikacjami na urządzenia mobilne, służącego gromadzeniu oraz zapewnianiu dostępu do informacji dotyczących aspektów organizacyjnych związanych ze świadczeniami medycznymi.


Dodatkowo system będzie udostępniał aplikację wirtualnego terminarza wizyt sprzężonego z bazą danych o świadczeniach zdrowotnych zapewniającego potencjalny dostęp do danych o terminach wizyt szerokiemu gronu użytkowników bazy.


Nr projektu: WND-POIG.08.02.00-26-129/13


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007- 2013

Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2015AKTUALNOŚCI

W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.


Platforma B2B

B2B (ang. Business-to-Business)- zespół relacji pomiędzy firmą a innymi firmami –pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami, punktami sprzedaży i świadczenia usług oraz innymi partnerami biznesowymi.


Planowane w ramach projektu rozwiązanie informatyczne pozwoli zwiększyć efektywność realizowanych przez Beneficjenta i partnerów procesów, a w szczególności:


  1. Proces zarządzania komunikacją
  2. Procesy udostępniania informacji
  3. Procesy zarządzania zasobami
  4. Procesy zarządzania relacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Innowacyjność nowego systemu IT polega na otwartości struktury, która umożliwi swobodne dodawanie nowych funkcjonalności w miarę rozwoju współpracy między podmiotami.OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM


Centrum Medyczne „ZDROWIE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Kielcach, jako Zamawiający, ogłasza o wszczęciu otwartego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie i wdrożenie Platformy B2B w ramach projektu „Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie i dostęp do informacji medycznej w powiązanych podmiotach”.


POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTEKONTAKT

Centrum Medyczne „ZDROWIE”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Karczówkowska 45

25-713 Kielce


Kontakt z osobą odpowiedzialną za realizacje projektu:

Witold Rezner

tel./fax: (41) 343-01-97

e-mail: sekretariat@zdrowiekielce.com


„Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”
„Dotacje na innowacje”


www.poig.2007-2013.gov.pl                    www.miir.gov.pl                    www.siph.com.pl