O firmie

Powszechna Informacja Medyczna - medinfo.pl, jest projektem skoncentrowanym na udzielaniu informacji dotyczącej świadczeń medycznych, tak aby zapewnić wsparcie informacyjne dla Pacjenta.

Projekt powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby ludności dotyczące pomocy informacyjnej w obszarze organizacyjnych aspektów świadczeń zdrowotnych.

Jest tworzony przez osoby ściśle związane z ochroną zdrowia, które znakomicie znają codzienne bolączki i potrzeby Pacjentów.

Posiadamy czteroletnie doświadczenie w udzielaniu informacji dotyczących świadczeń medycznych i stale rozwijamy swoją ofertę w tym obszarze.