O firmie

Powszechna Informacja Medyczna - medinfo.pl, jest projektem skoncentrowanym na udzielaniu wysokiej jakości, obiektywnej informacji dotyczącej świadczeń medycznych, tak aby zapewnić maksymalne wsparcie informacyjne dla Pacjenta.

Projekt powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby ludności dotyczące pomocy informacyjnej w obszarze organizacyjnych aspektów świadczeń zdrowotnych.

Jest tworzony przez lekarzy, pielęgniarki, specjalistów zdrowia publicznego i inne osoby ściśle związane z ochroną zdrowia, które znakomicie znają codzienne bolączki i potrzeby Pacjentów.

Posiadamy czteroletnie doświadczenie w udzielaniu informacji dotyczących świadczeń medycznych i stale rozwijamy swoją ofertę w tym obszarze.

Nasza oferta jest stale ulepszana na podstawie wyników badań naukowych dotyczących potrzeb informacyjnych ludności oraz sposobów ich zaspokajania. Badania te prowadzone są przez nasz zespół i publikowane w ogólnopolskiej literaturze naukowej.Publikacje członków zespołu związane z informowaniem o świadczeniach medycznych:

1. Rezner A, Rezner W, Doradca zdrowotny jako nowy kierunek kształcenia w odpowiedzi na potrzeby systemu ochrony zdrowia. Zdrowie publiczne. 2012; 122(1):66-69
Link:
http://www.pjph.eu/download/gfx/pjph/en/defaultopisy/175/2/1/zp_122_1_14.pdf

2. Rezner A, Surowiec K, Rezner W. Formy przekazu informacji medycznej w polskich serwisach internetowych skierowanych do powszechnego odbiorcy. (w) Rudawska I, Urbańczyk E (red) Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne, Warszawa, Difin, 2012: 537-550

3. Im-info – Praktyczny system katalogowania podmiotów działających w ochronie zdrowia.
Opracował zespół prowadzony przez Witolda Reznera
Link:
http://www.termedia.pl/Praktyczny-system-katalogowania-podmiotow-dzialajacych-w-ochronie-zdrowia-iM-info,16408.html

4. Rezner A, Walasek-Jarosz B, Bartosik E, Komendacka O, Kosecka J, Surowiec K, Rezner W, Potrzeby informacyjne ludności dotyczące świadczeń medycznych. Dostępność i jakość informacji – w procesie publikacji