Bezpłatna Informacja Medyczna


Bezpłatna Informacja Medyczna


22 479 43 63
 
Zakres informacji udzielanych na infolinii:

  1. Najkrótsze kolejki na NFZ na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia.

  2. Dane teleadresowe świadczeniodawców w ochronie zdrowia (przyjmujących w ramach NFZ i prywatnie).

  3. Sylwetki zawodowe lekarzy (informacje o długości stażu zawodowego, posiadanych tytułach naukowych/zawodowych, specjalizacjach, funkcjach kierowniczych).